טופס לבדיקת כשירותו של מכון כושר (למילוי ע"י מפקח מינהל הספורט)

תאריך: _______________

טופס לבדיקת כשירותו של מכון כושר
(למילוי ע"י מפקח מינהל הספורט)

 

שם מכון הכושר: _______________ הבעלות: _____________ הרשות המקומית: _________________
 

כתובת: __________________________ מיקוד: _____________ טלפון: ______________________

 
  תקין  + לא תקין  - הערות
1. רצפה: חומר גמיש, שאינו מחליק, מפולס וישר      
2. גובה: 2.80 מ' לפחות      
3. איוורור: מתקן מיזוג אוויר      
4. תאורה: בהירה ואחידה      
5. חדרי הלבשה: מקלחת ושירותים 2 יחידות X12 מ'
    לפחות. בכל יחידה לפחות אסלה אחת, מקלחת אחת,
    כיור אחד. חדרי השירותים מאווררים ומוארים היטב
     
6. מים: מתקן לשתייה חופשית      
7.שילוט: הוראות כלליות בכניסה. כללי התנהגות למתאמן.
   שלט הדרכה ליד כל מכונה
     
8. טלפון: בהישג יד      
9. תיק עזרה ראשונה מסודר ומאובזר בהישג יד      
10. הפרדה בין אזור המכונות לאזור משקולות חופשיים      
11. מראות      
12.בדיקות ותקינות למכשירים, אחת ל – 6 חודשים (ע"י
      מומחה מטעם החברה שממנה נרכש הציוד)
     
13. מעבר בין מכונה למכונה 60 ס"מ לפחות      
14.מרווח עבודה בין המכשירים – מעבר ראשי ברוחב 1.20
      מ' לפחות
     
15.הדרכה, אישורים רפואיים, ביטוח וגיל מינימום לפעילות,
      הכול יתבצע עפ"י חוק מכוני כושר מיום 15.3.94.
     
16. מדריך מוסמך בעל תעודה מוכרת.      
 
 
לאחר בדיקה והתייעצות עימי ולפני מתן הרישוי למכון הכושר הנ"ל אשר באזור פיקוחי, הנני ממליץ / לא ממליץ, למתן הרישוי.
 
________________                _______________________                          ____________________
          תאריך                                                  שם המפקח                                                     חתימה וחותמת המפקח